Spring til indhold

Frydenlunds Allé 23B, 2950 Vedbæk - landzonetilladelse

Frydenlunds Allé 23B, 2950 Vedbæk - landzonetilladelse til opførelse af ny frugtbod ved siden af eksisterende frugtlager.

På baggrund af Byplanudvalgets afgørelse af 11. november 2020 og Fredningsnævnets dispensation af 8. september 2021 er der meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny frugtbod til erstatning af eksisterende.

Landzonetilladelsen er på enkelte vilkår meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1 med klagefrist på 4 uger til den 3. november 2021.

Klagevejledning