Spring til indhold

Frederiksborgvej 25 - landzonetilladelse og dispensation

Der meddeles hermed landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje, til en tilbygning til eksisterende Q8 butik.

På baggrund af Arkitektur- og Byplanudvalgets vedtagelse den 17. august 2022 og gennemført naboorientering af 7. juli 2022 meddeles hermed landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje, til en tilbygning til eksisterende Q8 butik.

Q8 Danmark ønsker i tilknytning til deres tankstation på Frederiksborgvej 25, 2970 Hørsholm, at opføre mindre tilbygninger på i alt 26 m², samt en indvendig ombygning af deres eksisterende butikslokaler.

Landzonetilladelse er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og dispensation fra åbeskyttelseslinjen er meddelt på samme vilkår i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1.

Begge afgørelser offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra den 31. august 2022.

Klagevejledninger