Fra vision til virkelighed - fremtidens handicapområde

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at sende ”Plan for Fremtidens handicapområde” i høring før endelig politisk behandling i september 2017. Der er høringsfrist den 14. august 2017.

Som led i projekt ”Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune”, har Socialområdet i samarbejde med en række samarbejdspartnere, og i dialog med Handicaprådet, udarbejdet et udkast til plan for realisering af Fremtidens handicapområde.

 

Projekt Fremtidens handicapområde har til formål at sikre, at voksenhandicapområdet i Rudersdal Kommune også over de næste 10 år følger med tiden. Projektet skal bl.a. sikre at voksne borgere med handicap får tilbud, som matcher den støtte, de har brug for, samt at kommunen bidrager til at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for borgerne.

 

Alle er velkomne til at deltage i høringen og kommentere på planen.

Høringssvar sendes til social@rudersdal.dk

Se høringsbrev og planen her:

Høringsbrev - Fremtidens handicapområde Plan for fremtidens handicapområde