Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 78.1 og tillæg 8 til Kommuneplan 2021 - annullering

Arkitektur- og Byplanudvalget samt Økonomiudvalget har på mødet hhv 11. og 18. januar 2023 vedtaget at Forslag til Lokalplan 78.1 og Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 ikke vedtages

Anledningen til udarbejdelse af lokalplanen var ønsket om, at imødekomme etableringen af en sundhedsinstitution i den nordlige del af erhvervsområdet. Umiddelbart efter høringen har kommunen modtaget besked om, at anvendelsen alligevel ikke etableres i området.

Se beslutningen fra mødet den 18. januar 2023 via dette link dagsorden  .