Forslag til Lokalplan 63.1 Tillæg til Lokalplan 63

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 63.1 Tillæg til Lokalplan 63 for villaområde i Øverød øst for Pile Alle.

Lokalplanforslaget omfatter følgende matr. nr. 6fa, 6fb, 6ez, 6eæ, 6eø, og del af 6a alle af Øverød By, Søllerød.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål, at fastlægge etageantal og bygningshøjder i overensstemmelse med Lokalplan 63 samt under hensyn til Søllerød Naturpark.

Høring

Forslag til Lokalplan 63.1 Tillæg til Lokalplan 63 for villaområde i Øverød øst for Pile Alle er fremlagt i offentlig høring fra den 3. september 2019 til og med 29. oktober 2019. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

 

Lokalplanforslag samt afgørelse om miljøvurderingspligt annonceres på kommunens hjemmeside, www.rudersdal.dk  under høringer samt på kommunens biblioteker og Rådhuset.

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 29. oktober 2019 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen. De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

 

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

På baggrund af denne screening er det kommunens afgørelse, at Forslag til Lokalplan 63.1 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Nærmere begrundelsen for ikke, at foretage en miljøvurdering fremgår af Forslag til Lokalplan 63.1 under afsnit Lov om miljøvurdering https://dokument.plandata.dk/20_9665211_1567512592621.

‌Forslag til Lokalplan 63.1

Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere

Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere