Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 59.4

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2022 Forslag til Lokalplan 59.4 for Strandridergården - tillæg til Lokalplan 59 for et villaområde i Vedbæk.

Se vedtagelsen via følgende link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=40f1b51d-c616-4ad9-922a-ada720943ede&punktid=6308b2b2-eff4-4309-8700-51fb2c6968ff .

Planforslaget omfatter ejendommen Vedbæk Strandvej 506, matrikel nr. 8ad Vedbæk By, Vedbæk.

Se planen på: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk og via følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_11024094_1651737398010.pdf

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at fastholde ejendommens bevaringsværdige karakter ved, at der fastlægges bestemmelser for matrikulære forhold med henblik på at hindre yderligere udstykning.

Den eksisterende lokalplan muliggør, at der på ejendommen kan drives offentlige formål i form af børnehjem. Det fastlægges derfor i forslag til lokalplan, at ejendommen skal anvendes til åbne lav bebyggelse i form af helårsbolig.

Høring

Forslag til Lokalplan 59.4 for Strandridergården - tillæg til Lokalplan 59 for et villaområde i Vedbæk er fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 5. maj 2022 til og med den 30. juni 2022.

I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 30. juni 2022 og kan sendes på mail til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

Miljøvurdering