Forslag til Lokalplan 49.2

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. maj 2018 Forslag til Lokalplan 49.2 tillæg til Lokalplan 49 for Trørød villakvarter under Trørød Bylag.

Lokalplanforslaget er et tillæg til Lokalplan 49 og dækker et tilsvarende område fra nord for Gøngehusvej, vest for Langhaven, øst for Frydenlund og ved Rundforbivej i alt ca. 1200 ejendomme.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at sikre at nye udstykninger i området har en hensigtsmæssig form i forhold til adgangsvej, ny bebyggelse og eksisterende matrikelstruktur samt bevare områdets nuværende åbne og grønne karakter.

Forslaget til Lokalplan 49.2 indeholder alene bestemmelser for udstykninger og matrikulære ændringer og vil ved endelig vedtagelse erstatte Lokalplan 49´s bestemmelser i § 4.

Høring

Forslag til Lokalplan 49.2 tillæg til Lokalplan 49 er fremlagt i offentlig høring fra den 23. maj 2018 til og med den 17. juli 2018. I denne periode kan der sendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag kan inden den 17. juli 2018 sendes til mail byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte.

De modtagne høringssvar, herunder afsenders navn og adresse, vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslaget blive offentliggjort sammen med dagsorden på kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk under menupunktet politik og demokrati.

Et trykt eksemplar er tilgængeligt på kommunes biblioteker og Rådhuset.

Forslag til Lokalplan 49.2

 

Miljøvurdering og klagevejledning

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter
Klagevejledning