Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2021 vedtaget Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad.

På baggrund af høringssvar til Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad, modtaget i perioden 5. juli til 18. september 2021, vedtog Byplanudvalget i Rudersdal Kommune den 1. december 2021 at udsende en rettelse til lokalplanforslaget i fornyet, kortere høring efter planlovens § 27, stk. 2.

Supplerende høring er sendt til ejere og lejere af delområde B og F . Høringsperioden er fra 6. december 2021 til 4. januar 2022.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Se planen på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_10817970_1625469947618.pdf

 

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanområdet omfatter hele bygningskomplekset i Raadvad, som ligger ved Mølleåen i Jægersborg Hegn og er delt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre kulturmiljøet i Raadvad, herunder den særlige blanding af erhverv og boliger. Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om anvendelse af områdets bygninger, bevaring af bygninger og beplantning samt hegning og udstykning.

Høring

Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad fremlægges i høring fra den 5. juli til og med den 13. september 2021. I perioden kan der afgives høringssvar, som vil indgå i de to kommunalbestyrelsers endelige vedtagelse af en lokalplan for Raadvad.

 

Høringssvar som har betydning for den del af Raadvad, der ligger i Rudersdal Kommune, skal senest den 13. september 2021 sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte. De to kommuner vil koordinere de indkomne høringssvar.

 

Ved afgivelse af et høringssvar skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordensystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan”, se mere via følgende link:

https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Borgermøde

For interesserede afholdes der borgermøde om Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad den 19. august 2021 kl. 19 – 21 i Caféen i Lundtoftehallen Ravnholmvej 11, 2800 Kongens Lyngby. På mødet vil der efter en gennemgang af lokalplanforslaget blive mulighed for at stille spørgsmål.

 

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning