Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 282 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2021 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 282 for DTU Science Park og Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021.

BENÆRK: Høringsfrist er udløbet

Lokalplanforslaget omfatter området med DTU Science Park A/S’ arealer mellem Helsingørmotorvejen, Hørsholm Kongevej, Brådebæksvej og Frederiksborgvej. I området indgår også et vandtårn, en kommunal børneinstitution og enkelte privatejede arealer.

Se planerne på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk og via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_10846924_1633591880698.pdf

https://dokument.plandata.dk/12_10851074_1633592146809.pdf

Formål

Rudersdal Kommunalbestyrelse ønsker, efter anmodning fra den primære ejer af planområdet DTU Science Park, at justere dele af den eksisterende planlægning. Formålet videreføres fra Lokalplan 242. De væsentligste overordnede principper vedrørende vej og beplantning fra den hidtidige lokalplan for området fastholdes dermed i bredt omfang.

Med denne lokalplan aflyses den eksisterende Lokalplan 242 i sin helhed.

Forslaget til kommuneplantillæg ændrer rammerne for lokalplanlægningen for området i forhold til de bygningsregulerende bestemmelser samt at den eksisterende benzinstation udskilles i et eget rammeområde. Herudover flyttes muligheden for en mindre enkeltstående dagligvarebutik til centralt i området.

For begge planforslag fastholdes den eksisterende samlede byggeret på i alt 240.000 m² etageareal.

Høring

Forslaget til Lokalplan 282 og Kommuneplantillæg 2 er fremlagt i høring fra den 7. oktober 2021 til og med den 2. december 2021. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslagene.

Planforslagene og afgørelse om miljøvurderingspligt annonceres på kommunens hjemmeside, www.rudersdal.dk under høringer.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest
2. december 2021 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:
https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning