Forslag til Lokalplan 271

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 271, for et område ved Egebækvej og Attemosevej.

HØRINGSFRIST UDLØBET

Lokalplanforslaget omfatter følgende matr. nr. 3a, Holte By, Nærum.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen af området til åben lav boliger i overensstemmelse med karakteren af det omkringliggende boligområde.  

Høring

Forslag til Lokalplan 271, for et område ved Egebækvej og Attemosevej er fremlagt i offentlig høring fra den 22. oktober 2019 til og med 17. december 2019. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

 

Lokalplanforslag samt afgørelse om miljøvurderingspligt annonceres på kommunens hjemmeside, www.rudersdal.dk under høringer samt på kommunens biblioteker og Rådhuset.

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 17. december 2019 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

 

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her.

 

Forslag til Lokalplan 271

 

Miljøvurdering og Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere

Miljøvurdering
Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere