Forslag til Lokalplan 268

Kommunalbestyrelsen har den 20. november 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 268, for Skodsborg Strandpark.

Se planen på planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_9691448_1575359728045.pdf

Lokalplanforslaget omfatter matr. nr. 1iz, Agershvile, Vedbæk samt en del af matr. nr. 1fh, Agershvile, Vedbæk.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen til rekreativ anvendelse i form af offentlig park og give mulighed for etablering af badehus med sauna til brug for vinterbadere samt etablering af offentligt tilgængelige træningsfaciliteter.

Høring

Forslag til Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark er fremlagt i offentlig høring fra den 3. december 2019 til og med den 28. januar 2020. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 28. januar 2020 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link: https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

Forslag til Lokalplan 268

 

Miljøscreeningsafgørelse og Klagevejledning

Miljøscreeningsafgørelse og Klagevejledning