Forslag til Lokalplan 263 og Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 og vedtagelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Lokalplanforslaget omfatter følgende matrikler: 1br, 1ib, 1ic, 1it, 1kx, 1ky, 1kz, 1kæ, 1kø, 1l, 1la, 1lb, 1lc, 1ld, 1le, 1lf, 1lg, 1lk, 1ll, 1ln, 1lq, 1lr, 1mb, 1mc, 1md, 1me, alle Ravnsnæs by, Birkerød.

Lokalplanens formål

Lokalplanen udpeger områdets bevaringsværdige bebyggelse, der udover den bebyggelse, der i SAVE-databasen og i Kommuneplan 2017 er udpeget med høj bevaringsværdi, også omfatter de fine garagebygninger med gavle i gule sten, porte i sortmalet træ og røde teglhængte sadeltage.

 

Lokalplanen skal sikre, at ombygning og renovering af bebyggelsen foregår således, at de eksisterende bevaringsværdier ikke forringes. Der fastlægges bestemmelser for bebyggelsens fremtræden for så vidt angår udformning af tage, facader, bygningsdetaljer, materialer og farver.

 

Lokalplanen giver desuden mulighed for, at den tidligere børneinstitution Nørrevang 45 - 47 kan ombygges og indrettes til tæt lav boligbebyggelse i form af 11 handicapvenlige boliger med fællesfaciliteter.

De planlagte boliger kan med 2 værelser og størrelser fra 55-74 m² tilføre området en mere varieret sammensætning af små boligtyper og tilgodese et behov for mindre boliger, som vil være egnede for gangbesværede, m.v.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra og med den 19. december 2018 til og med den 14. februar 2019. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

 

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 14. februar 2019 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Lokalplanforslag m.m. annonceres på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk

Kommuneplantillæggets formål

For at muliggøre etablering af tæt lav boliger er der samtidig med lokalplanen udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017, der giver mulighed for, at rammeområde Bi.B48 kan anvendes til både etageboliger og tæt lav boliger.

 

Forslag til Lokalplan 263 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2017

 

Miljøvurdering og Klagevejledning

Miljøvurdering
Klagevejledning