Forslag til Lokalplan 260

Kommunalbestyrelsen har den 21. marts 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby samt Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanforslaget omfatter følgende matrikler: Matr. nr. 1ar, 5as, 5ax, del af 5ay, 5fd, 5fe, 5ff, 6m, 6n, 6o, 6p alle Holte by, Gl. Holte.

Lokalplanens formål

Lokalplanen skal sikre den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse med bebyggelsesplan, bygninger og havestruktur som repræsentant for Bedre Byggeskik.

Det er hensigten, at kvaliteterne i det eksisterende bymiljø bevares, herunder den eksisterende bebyggelses kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

Hertil muliggør lokalplanen opførelse af et mindre antal nye boliger, der respekterer den eksisterende bebyggelses bevaringsværdier.

Tillæg til Kommuneplan 2017

Tillægget ændrer kommuneplanens ramme Gh.B8, så der kan laves lokalplan for etageboliger i tillæg til tæt-lav-boliger, dog fortsat kun i op til 2 etager.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 260 og tillæg 3 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 23. marts 2018 til og med en 17. maj 2018. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslagene.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 17. maj 2018 sendes til mail adressen byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Forslag til Lokalplan 260

 

Miljøvurdering - afgørelse og klagevejledning

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering