Forslag til Lokalplan 257

Kommunalbestyrelsen har den 13. december 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 257 for et større landområde omkring Sandbjerg landsby.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Lokalplanforslaget omfatter følgende matrikler:

Matr. nr. 1b, 1d, 1e, 3b, 3c, 3i, 3æ, 3ad, 52a, 52b Høsterkøb By, Birkerød.

Matr. nr. 1d og del af 1i Rude Skov, Birkerød.

Matr. nr. 1a, 1b, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1n, 1q, 1r, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ab, 1ac, 1ae, 1aq, 1ar, 1at, 1au, 1az, del af 2a, 2b, 2c, 2i, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2s, 2t, 2u, 2x, 2y, 2æ, 2ac, 2ae, 2af, 2ag, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 3a, 3c, 3d, 3h, del af 3i, 3m, 3o, 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3v, 4a, 4b, 4c, 4d, del af 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 4l, 4m, 4o, 4p, 4r, 4s, 4t, 4u, 4x, 4y, 4æ, 4ø, 4aa, 4ab, 4ac, 4ad, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 5c, 5d, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6y, 7a, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 8b, 8c, 8f, 8h, 9b, 9e, 9f, 9g, 9h, 9k, 9l, 9m, 9n, 9o, 9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 9z, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10i, 10k, 11a, 11b, 11d, 11e, 12a, 12b, 12c, 13a, 13b, 13c, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 18a, 20a, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 22a, 22b, 22d, 23a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31a, 31b, 32, 33a, 33b, 33c, 41b, 43b, 43d, 45a, 45c, 46a, 46d, 47b, 48, 49, 7000a, del af 7000b, 7000c, 7000d, 7000h, 7000i, 7000k, 7000n, 7000p, Sandbjerg By, Birkerød.

Matr. nr. 3k, 3co, 4e, 4f, 4g, 4s, 4cq, 4cy, 4fu, 7a, 7e, 7f, 7g, 7k, 7m, 8af, 11, 34a, 34b, 35, 58, 7000ab, Trørød By, Gl. Holte.

Matr. nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2b Ubberød By, Birkerød.

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at sikre et harmonisk samspil mellem landskab, kulturhistorie og udviklingen i bebyggelsesstrukturen. I overensstemmelse med Fingerplan 2017 ønskes områdets karakter af landbrugsland fasthold ved at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Lokalplanen fastsætter således bestemmelser om størrelse, placering og udformning af bebyggelsen. Endvidere rummer planen bestemmelser om placering af tekniske anlæg, belysning, hegning og bevaringsværdig bebyggelse.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 257 er fremlagt i offentlig høring fra den 19. december 2017 til og med den 13. marts 2018. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 14. marts 2018 sendes til mail adressen byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker.

Forslag til Lokalplan 257

Miljøvurdering - afgørelse og klagevejledning

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Invitation til borgermøde 25. januar 2018