Forslag til Lokalplan 134.1

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 134.1 Tillæg til Lokalplan 134 for et erhvervsområde ved Rundforbivej/Skodsborgvej.

Lokalplanforslaget omfatter følgende matrikelnumre: 4ak, 4ay og 4bd alle af Nærum By, Nærum.

 

Lokalplanforslaget kan læses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9576780_1548928717628.pdf

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at præcisere og indskrænke anvendelses­mulighederne i området, for at forbeholde området til formål og bebyggelse i overensstemmelse med visionsplanen for Nærum erhvervsby.

 

Mulighederne efter lokalplanen bliver indskrænket, så det ikke bliver muligt hverken at indrette eller opføre benzinstation/servicestation og bilvaskeanlæg samt ikke bliver muligt at udvide eksisterende benzinstation for eksempel med nye servicebygninger. Herudover må erhverv maksimalt være miljøklasse 3.

Muligheden for at opføre eller indrette en bolig i tilknytning til virksomhed fjernes.

 

Offentlig fremlæggelse

Dette forslag til Lokalplan 134.1 Tillæg til Lokalplan 134 for et erhvervsområde ved Rundforbivej / Skodsborgvej er fremlagt fra og med den 1. februar 2019 til og med den 29. marts 2019 Har du indvendinger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du skrive til Rudersdal Kommune inden den 29. marts 2019.

Kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, når eventuelle indvendinger eller ændringsforslag har været behandlet.

 

Miljøvurdering og klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Miljøvurdering
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering