Spring til indhold

Forslag til bevarende Lokalplan 287

Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2022 vedtaget Forslag til bevarende Lokalplan 287 for klyngehuse ved Kikhanebakken og Ørnebakken

BEMÆRK: HØRINGSFRIST ER UDLØBET

Se planen på planinfo.dk/plandatadk og via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_10986601_1667391952738.pdf

Lokalplanforslaget omfatter 110 klyngehuse ved Kikhanebakken og Ørnebakken.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har blandt andet til formål at bevare helhedsindtrykket af klyngehusenes særlige arkitektoniske kvaliteter, der hovedsageligt består af gule tegl, sorte vindues- og dørpartier og carporte mv. samt, at bevare den oprindelige bebyggelsesstruktur. Det er også lokalplanens formål at give mulighed for, at der kan ske en nænsom istandsættelse af klyngehusene uden, at der sker en forringelse af de arkitektoniske kvaliteter.

 

Formålet er endvidere at sikre bebyggelsens åbne grønne vejprofiler og friarealer, der udgør et vigtigt element af bebyggelsens samlede udtryk og oplevelse.

Borgermøde

For interesserede vil der blive afholdt borgermøde tirsdag den 6. december kl. 17-18.30. Mødet afholdes på Nærum Gymnasium, i Ellipse Bygningen, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum. 

På borgermødet vil der efter en præsentation af lokalplanforslaget blive mulighed for at stille spørgsmål til planen.

Høring

Forslag til bevarende Lokalplan 287 for klyngehuse ved Kikhanebakken og Ørnebakken er fremlagt i offentlig høring fra den 2. november 2022 til den 4. januar 2023. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget kan ses på https://planinfo.dk/plandatadk og via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_10986601_1667391952738.pdf

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 4. januar 2023 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom adresse) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunens hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:

https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Miljøvurdering