Forslag til ændret regulativ for husholdningssaffald i høring

Kommunen er på vej med en ny udgave af regulativet for husholdningsaffald. Det reviderede forslag sendes nu i høring - sidste frist for kommentarer er mandag den 4. juni 2018.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 2. maj 2018 at sende et forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald i høring. Regulativet skal erstatte kommunens regulativ for husholdningsaffald af 28. september 2016.

Regulativet danner grundlag for håndtering af og ordninger for husholdningsaffald i Rudersdal Kommune.

Se forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald (ændringer er markeret med blåt)

MTU-dagsordenspunkt den 2. maj 2018 (se pkt. 7)

Vi vil gerne høre din mening

Som borger, virksomhed, interesseorganisation og forening kan du komme med dine kommentarer og input til regulativforslaget. Evt. bemærkninger sendes til tom@rudersdal.dk

Regulativforslaget er i høring fra mandag den 7. maj til mandag den 4. juni 2018.

Høringssvar modtaget efter 4. juni vil ikke blive behandlet.

Først beslutning efter august 2018

Når høringsperioden udløber, vil de indkomne bemærkninger indgå i Kommunalbestyrelsens drøftelser, inden regulativet vedtages endeligt. Da regulativet er det samme som i de tre øvrige Norfors kommuner (Allerød, Fredensborg og Hørsholm), kan Kommunalbestyrelsen først behandle regulativet, når alle kommunerne har afsluttet deres høringsperiode.

Det forventes at ske efter august 2018.

Herefter bliver det vedtagne regulativ for erhvervsaffald offentliggjort på den nationale database for affaldsregulativer NSTAR og på rudersdal.dk.

Ændringer i det nye forslag til regulativ

De vigtigste ændringer

Regulativets opbygning

Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, og er en del af affaldsbekendtgørelsen.

Opbygningen sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, virksomhedernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv.