Forslag til ændret regulativ for erhvervsaffald

En ny udgave af regulativ for erhvervsaffald sendes nu i høring. Sidste frist for kommentarer er fredag den 4. oktober 2019.

Regulativet er grundlag for håndtering af erhvervsaffald i Rudersdal Kommune. Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 14. august 2019 at sende et forslag til revision af regulativet i høring. Den reviderede udgave skal erstatte kommunens regulativ for erhvervsaffald af 29. august 2018.

Forslag til regulativ

Ændringer er markeret i dokumentet.

Dagordenspunkt 14. august 2019

De vigtigste ændringer

Der er tilføjet en mulighed i regulativet, for at kommunen kan få foretaget vask af dagrenovationsbeholdere for virksomhedens regning, hvis ikke virksomheden renholder disse, og de derfor udgør et hygiejnemæssigt problem for renovationsarbejderen ved tømning (§ 10).

Derudover, er der tilføjet en paragraf (§ 24), der giver kommunale virksomheder og institutioner mulighed for at benytte den kommunale storskraldsordning, som gælder for husholdninger..

Vi vil gerne høre din mening

Som borger, virksomhed, interesseorganisation og forening kan du komme med dine kommentarer og input til regulativforslaget. Evt. bemærkninger til regulativforslaget kan sendes til tom@rudersdal.dk

Du skal være opmærksom på, at når du sender høringssvar til vores mailadresse, sender du samtidig data til os. Vi skal bruge disse data for at kunne behandle dit høringssvar og er derfor nødt til at behandle og opbevare dem.

Dit høringssvar vil blive forelagt kommunalbestyrelsen og vil derfor være offentligt på kommunens hjemmeside som en del af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet.

Bemærk: Dine persondata er naturligvis ikke offentligt tilgængelige, idet dine kommentarer bliver anonymiseret.

Regulativforslaget er i høring fra fredag den 6. september 2019 til fredag den 4. oktober 2019. Høringssvar modtaget efter den 4. oktober vil ikke blive behandlet.

Når høringsperioden udløber, vil de indkomne bemærkninger indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser, inden regulativet vedtages endeligt. Herefter bliver det vedtagne regulativ for erhvervsaffald offentliggjort på den nationale database for affaldsregulativer NSTAR og her på hjemmesiden.

Sådan behandler vi dine data

Formål og lovgrundlag
Kategorier af personoplysninger
Modtagere af dine personoplysninger
Overførsel til tredjelande
Opbevaring af dine personoplysninger

Dine rettigheder

Generelt om dine rettigheder
Ret til indsigt
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til indsigelse
Ret til begrænsning
Ret til at klage

 

Information om dataansvar

Den dataansvarlige
Databeskyttelsesrådgiver