Spring til indhold

Forskrift for olie og kemikalier i fire ugers høring

Forskrift, der beskriver, hvordan olie og kemikalier skal håndteres og opbevares, sætter krav til visse virksomhedstypers håndtering af farlige stoffer.

Klima- og Miljøudvalget har netop besluttet, at en ny forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal sendes i fire ugers høring.

Frist for høringssvar er således fredag den 14. april 2023.

Forskriften sætter krav til visse virksomhedstypers håndtering og opbevaring af farlige stoffer med det formål at forebygge spild og dermed minimere risiko for forurening af jord, grundvand og kloaksystem.

Forskriften gør det muligt at håndhæve krav til oplag af olie og kemikalier med det samme. Alternativt skal Rudersdal Kommune meddele afgørelser (påbud) med samme krav til hver enkelt virksomhed.

Se beslutning i Klima- og Miljøudvalget 15. marts 2023​

Hvis du som borger eller virksomhed har bemærkninger, kan du sende et høringssvar til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk

Skriv gerne i emnefeltet: "Høringssvar til forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier".

Se forskriften:

Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier