Spring til indhold

Endelig godkendelse af Trørød Skoles svømmehal

Godkendelsen omfatter et eksisterende indendørs svømmeanlæg beliggende ved Trørød skole

Rudersdal Kommune har godkendt Trørød Skoles svømmehal, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Godkendelse

Bilag 1 - Snit- og plantegning af svømmebassin

Bilag 2 - Plantegning over teknikkælder

Bilag 3 - Principdiagram vandbehandling Trørød

Bilag 4 -  Skema over kontrolmåling af cirkulerende vandstrøm

Bilag 5 - Rengøringsplan

Bilag 6 - Anbefalinger til legionella bekæmpelse

Bilag 7 - Grænseværdier m.m. ved fækalieuheld

Bilag 7 - Håndtering af fækale uheld i svømmebade

Bilag 8 - Skilte med baderegler