Spring til indhold

Endelig beslutning om at nedlægge vejareal ved Sjælsøhallen

Nedlæggelsen sker som led i byggeriet af nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød.

I forbindelse med byggeriet af nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød er det besluttet, at en del af det offentlige vejareal litra 7000K Ravnsnæs By, Birkerød, skal nedlægges som vejmatrikel og tillægges ejendommen, som børnehuset fremadrettet vil udgøre.

Nedlæggelsen er dels nødvendig på grund af børnehusets placering, dels til opfyldelse af parkeringskravet.

Beboerne har været orienteret om processen og var en del af den offentlige høring, som forløb frem til 28. februar 2023. Efter høringsperioden er beslutningen om at nedlægge vejarealet nu endelig, hvilket beboerne er blevet orienteret om.

Eventuelle retlige klager sendes til Vejdirektoratet senest torsdag den 21. september 2023 via borger.dk.

For spørgsmål, kontakt landinspektør Christian Weile Lehm, chrl@rudersdal.dk.