Dispensation til udvidede arbejdstider for Banedanmark

Rudersdal Kommune har givet Banedanmark dispensation til udvidede arbejdstider i aften- og natperioden i forbindelse med sporfornyelse på Kystbanen.

Arbejdet vil finde sted om aftenen og natten fra den 11. juni - 10. september 2018. Sporfornyelsen gælder strækningen mellem Klampenborg og Helsingør stationer.

Læs mere om arbejdet i dispensationen og oversigtskortet herunder:

Dispensation
Oversigtskort