Spring til indhold

Dispensation til at retablere gammel bredsikring i Holte

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 gælder søbred på adressen De Conincks Vej 2 i Holte - klagefrist 28. oktober

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til retablering af gammel bredsikring på De Conincks Vej 2, 2840 Holte, matr. nr. 1ata, Dronninggård, Ny Holte.

Dispensation

Dispensationen er givet på bagrund af en ansøgning om retablering af gammel gennemtæret bredsikring, hvor der grundet mangel på bredsikring er sket en erosion, så eksisterende sti på matriklen er vanskelig at passere.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 på en række vilkår og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger.

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Klagefrist er på fire uger gældende fra 30. september 2020. Sidste frist er således onsdag den 28. oktober 2020.

Klagevejledning og gebyr

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Gebyr