Spring til indhold

Dispensation til at retablere bådebro i Furesøen

Baggrunden er en ansøgning om at retablere en bådebro, der har eksisteret siden 1932 på matr. nr. 5 Furesø, Bistrup.

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til retablering af bådebro beliggende ved Damgårdsvej 5B, 3460 Birkerød. matr. nr. 2bz, Bistrup By, Bistrup.

Dispensationen er givet på baggrund af en ansøgning om at retablere en bådebro, der har eksisteret siden 1932 på matr. nr. 5 Furesø, Bistrup.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 på en række vilkår og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger.

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Klagefrist er på fire uger gældende fra mandag den 11. februar, sidste frist er således mandag den 8. februar 2021.

Dispensation

Bilag 1 - brotilladelse

Bilag 2 - illustration

Bilag 3 - søkant

Klagevejledning og gebyr

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Gebyr