Spring til indhold

Dispensation til oprensning af regnvandsbassin

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sediment i regnvandsbassin, beliggende ved Helsingørmotorvejen, Nærum. Matr.nr. 7000ak, Holte By, Nærum.

Dispensationen er givet på bagrund af en ansøgning om oprensning af det tekniske anlæg ved Helsingørmotorvejen for at sikre fremtidig drift af vejanlægget.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 på en række vilkår og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger.

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Klagefrist er på fire uger gældende fra 26.juli 2022, sidste frist er således 23. juli 2022

Klagevejledning