Dispensation til nedskæring af rørskov i Furesø

Der må etableres og vedligeholdes en korridor til kano, - ro, - og kajaktrafikanter i Furesø. Klagefrist: Fredag den 10. maj.

Rudersdal Kommune har den 12. april 2019 givet Holte Vandski Klub dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedskæring af rørskov i en 15 m bred og 100 m lang korridor langs den sydlige del af Store Kalv i Furesø.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019 om naturbeskyttelse.

Det er kommunens vurdering, at beskæring af rørskoven til etablering og vedligeholdelse af en permanent sejlkorridor ikke vil påvirke søens tilstand væsentligt eller forrykke den nuværende naturtilstand i søen.

Samtidig er området af stor rekreativ betydning for sejlsporten, og en rydning samt efterfølgende vedligeholdelse af korridoren er vigtig for, at både kano -, ro - og kajaktrafikanter samt vandskiklubben kan færdes sikkert og trygt.

Se afgørelse

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven