Dispensation til natarbejde ved stibro i Birkerød

Stibroen over Kongevejen skal renoveres - der arbejdes tre nætter med at nedtage broen.

Rudersdal Kommune har givet dispensation til, at der kan arbejdes om natten tre nætter i weekenden den 9.-12. november fra kl. 23-06.

Arbejdet omfatter renovering af stibroen over Kongevejen i Birkerød v. Mølledamsvej. Broen skal nedtages og køres på værksted.

‌Læs mere‌

Grundet trafikmængden på Kongevejen udføres dette som natarbejde. Nedtagning kan sandsynligvis klares på to nætter, men for en sikkerhedsskyld er der søgt om tre. Arbejdet forventes ikke at støje. Der vil være en lastbil, en kranvogn og en mand med en skærebrænder.

Kongevejen er spærret, mens arbejdet foregår.

Forudsætningen for at meddele en dispensation til natarbejdet er, at beboerne i området bliver varslet om arbejdet mindst en uge før.

Natur, Park og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet på ovennævnte vilkår om varsling.