Spring til indhold

Dispensation til natarbejde på Kystbanen

Rudersdal Kommune har givet dispensation til, at Banedanmark kan udføre støjende arbejde på Kystbanen i forbindelse med sporjusteringer.

Af hensyn til togtrafikken foregår arbejdet uden for normal arbejdstid, det finder sted om natten fra den 15. september til den 11. oktober 2019.

Selv om sporjusteringerne støjer, flytter arbejdet sig relativt hurtigt, og naboer til strækningen vil derfor ikke være påvirket i længere perioder.

Dispensationen er givet i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter.