Dispensation til kantsikring ved Søllerød Sø

Rudersdal Kommune har givet lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til kantsikring ved Søllerød Sø, Søengen 17, Holte. Klagefrist: 18. december.

Søkanten ved Søengen, Søllerød Sø, har været i forfald med huller og rådne brædder, hvilket medførte usikker færdslen ved søen.

Derfor er den gamle kantsikring udskiftet med en ny i træarten Azobe som erstatning for det tærede trykimprægnerede træ.

Afgørelsen er en lovliggørende dispensation til dette.

Lovliggørende dispensation

Bilag 1: Beliggenhed

Bilag 2: Placering af kantsikring

Klagevejledning og gebyr

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven
Gebyr