Spring til indhold

Dispensation til jordvarmeanlæg

Gælder horisontalt jordvarmeanlæg på Højbjergvej 63, Holte.

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til jordvarmeanlæg beliggende ved Højbjergvej 63, 2840 Holte, matr.nr. 12b, Øverød By, Søllerød.

Dispensation

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Dispensationen er givet på bagrund af en ansøgning om at etablere et horisontalt jordvarmeanlæg på et overdrevsareal til erstatning af to oliefyr.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 på en række vilkår og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger.

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Klagefrist er på fire uger gældende fra 1. september, sidste frist er således 29. september 2022.

Klagevejledning og gebyr