Dispensation til at fjerne pileopvækst - Femsølyngvej 1

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af pileopvækst i Sænke Sø, Høsterkøb.

Det drejer sig om to mindre arealer på ca. 200 m2 i Sænke Sø, hhv. den nordlige og sydlige del af søen, der beskæres.

Der er lagt vægt på at beskæringen af pileopvæksten i søens nordlige del vil være til gavn for padde-bestanden.

Dispensationen er meddelt på en række vilkår meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16 og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger gældende fra 7. marts 2019. Sidste frist for at klage: Torsdag den 4. april 2019.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven