Spring til indhold

Dispensation til bro i Birkerød Sø

Etablering af lille bro på matriklen for at kunne lægge en kano i søen. Klagefrist: Fredag den 10. december 2021.

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og Lokalplan 79 til etablering af bådebro, Bregnerødvej 1B, 3460 Birkerød, matr.nr. 75a og 75ca, Birkerød By, Bistrup.

Dispensationen er givet på bagrund af en ansøgning om at etablere en lille bro på matriklen og ud i Birkerød Sø for at kunne lægge en kano i søen.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2, samt § 19 stk. 1 i lovbekendtgørelse om lov om planlægning, på en række vilkår og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger.

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Klagefrist er på fire uger gældende fra 12. november 2021, sidste frist er således fredag den 10. december 2021.

Dispensation fra § 3 og lokalplan til bro i Birkerød Sø

Bilag 1. Beliggenhed

Bilag 2. Ansøgning og skitsetegning

Bilag 3. Placering af bro

Bilag 4. Grundejertilladelse til bro ved Birkerød Sø

Klagevejledning og gebyr