Dispensation til beluftning af sø i Holte

Der er givet lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til beluftning af privatejet sø i Holte. Klagefrist: 6. oktober.

Rudersdal Kommune har den 8. september 2017 givet lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til beluftning af privatejet sø ved Frederikslundvej og Elledamsvej, 2840 Holte, matr. nr. 1agb, 1cbu, 1ahl, 1apd, 1aod og 1bæz, Ny Holte.

Se afgørelse

Forvaltningen har vurderet, at beluftningen kan være med til at forbedre den økologiske tilstand i søen og give mulighed for et naturligt og mere varieret dyre– og planteliv.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven