Dispensation ifm spuling af kloakker omkring Holte Midtpunkt om aftenen

Rudersdal Kommune har givet dispensation til udvidede arbejdstider i aften- og natperioden den 31. juli og 1. august i område omkring Holte Midtpunkt.

Natur, Park og Miljø modtog den 6. juli 2018 ansøgning fra Leif M Jensen om dispensation til at arbejde udenfor tilladte tidsrum. Arbejdet omfatter spuling og tv-inspektion af kloakker for forsyningen NOVAFOS og Rudersdal kommune i forbindelse med undersøgelse af rotteproblemer i og omkring Holte Midtpunkt.

Der ansøges om følgende tidsrum:

  • 31. juli 2018 fra kl. 18.00 - 23.45 ved Holte Stationsvej 6-10 og Rønnebærvej 1 samt
  • 1. august 2018 fra kl. 18.00 til kl. 01.00 ved Holte Midtpunkt 20 - 28

Natur, Park og Miljø vil hermed meddele dispensation fra §3 i forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter og dermed tillade, at der udføres støjende aktiviteter udenfor det anførte tidsrum i forskriften. Dispensationen er gældende de ovennævnte to datoer. Dispensationen gives jf. § 7 i forskriften.

Det er vigtigt, at berørte beboere i området informeres om arbejdet ved opslag mindst tre dage før udførelsen.

Afgørelsen kan jf miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 23 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dispensationen er meddelt.