Spring til indhold

Caroline Mathilde Sti 53 - Landzonetilladelse

Caroline Mathilde Sti 53, matr.nr. 8c Trørød By, Vedbæk - Landzonetilladelse til etablering af to selvstændige boliger i eksisterende enfamiliehus.

Landzonetilladelsen giver mulighed for, at der uden tilbygning og udvendige ombygninger kan indrettes til to selvstændige boliger i et eksisterende fritliggende enfamiliehus.

 

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, jf. lovens § 35, stk. 10, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra den 23. januar 2023.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1