Spring til indhold

Bistrup Hegnsvej 9 - landzonetilladelse

Del af matr. nr. 18b Bistrup By, Bistrup – landzonetilladelse til opførelse af multihus til brug for dagtilbudsområdet Hestkøb.

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse den 16. september 2020 er der meddelt landzonetilladelse til opførelse af Multihus på del af matr. nr. 18b Bistrup By, Bistrup.

 

Multihuset skal anvendes af de børnegrupper fra det lokale dagtilbudsområde Hestkøb, som i dag anvender naturhuset Bistruphus.

 

Landzonetilladelsen er på nogle vilkår meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed en klagefrist på 4 uger gældende fra onsdag den 23. september 2020.

 

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1