Spring til indhold

Biskop Svanes Vej 50 - Landzonetilladelse til shelter.

Biskop Svanes Vej 50, 3460 Birkerød, matr.nr. 1a Rude Skov, Birkerød – Landzonetilladelse til shelter på 33 m2.

På baggrund af Arkitektur- og Byplanudvalget vedtagelse den 11. januar 2023 er der meddelt landzonetilladelse til opføres af en shelter – udeundervisnings overdækning - ved Naturskolen i Rude Skov.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelse offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger fra den 17. januar 2023.

Klagevejledning