Spring til indhold

Genbrugsanlæg kan udskiftes til filterskyllevand uden tilladelse

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at Birkerød Vandforsyning kan udskifte genbrugsanlæg til filterskyllevand uden tilladelse efter vandforsyningslovens § 21. Klagefrist d. 27. september 2023.

Afgørelsen er truffet i henhold til vanforsyningslovens § 21 og offentliggøres jf. § 72.

Birkerød Vandforsyning - Afgørelse vedr. ombygning af genbrugsanlæg til filterskyllevand

Klagevejledning