Spring til indhold

Birkehavevej 12 - landzonetilladelse

Med henvisning til Byplanudvalgets vedtagelse af 12. august 2020 er der meddelt landzonetilladelse til opførelse af læskur på matr. nr. 11k m.fl. Høsterkøb By, Birkerød.

Med henvisning til Byplanudvalgets vedtagelse af 12. august 2020 er der meddelt landzonetilladelse til etablering af læskur på Birkehavevej 12, 3460 Birkerød, matr. nr. 11k m.fl. Høsterkøb By, Birkerød.

 

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1 på en række vilkår.

Landzonetilladelse offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger gældende fra 16. marts 2021.

 

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1