Spring til indhold

Baunegård, Sandbjergvej 33 - landzonetilladelse

Efter planlovens § 35, stk. 1, er der meddelt landzonetilladelse på en række vilkår til ansøgt flytning og udvidelse af ridebane, genetablering af hestefold og anlæg af mødding.

Landzonetilladelsen offentliggøres med en klagefrist på 4 uger gældende fra 19. november 2021.

Klagevejledning