Spring til indhold

Arbejde uden for normal arbejdstid i Ebberød

Ny asfalt på strækningen fra nybyggeriet til Tyringevej samt på Tyringevej markerer afslutning af renoveringen af veje i Ebberød

Rudersdal Kommunen, Klima, Natur og Miljø har meddelt dispensation til følgende arbejde uden for normal arbejdstid:

Arbejdet omfatter fræsning af gammel asfalt og udlægning af nyt asfalt på Tyringevej og på Biskop Svanes Vej fra busvendepladsen til Tyringevej og foregår fra tirsdag den 7. december 2021 til fredag den 10. december 2021.

Arbejdet starter tirsdag den 7. december 2021 kl. 6, hvor den gamle asfalt fræses væk - dette arbejde støjer en del. Dette arbejde foregår også onsdag den 8. december fra kl. 6. De sidste tre dage bliver den nye asfalt lagt ud. 

Pga. de lave temperaturer er der brug for, at asfaltmaskinerne kan stå og varme op fra kl 6, så de kan komme i gang med arbejdet kl. 7, da det ellers vil være svært ved at nå det på fire dage.

Klima, Natur og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet.