Spring til indhold

Arbejde på Gøngehusvej uden for normal arbejdstid

Der skal sættes nye kantsten, renoveres fortov, og til sidst skal der nyt asfalt på vejen og cykelstien.

Rudersdal Kommunen har meddelt dispensation til følgende arbejde uden for normal arbejdstid:

Arbejdet omfatter renovering af Gøngehusvej på strækningen mellem Henriksholms Allé og Strandvejen. Der skal sættes nye kantsten, renoveres fortov og til sidst skal der nyt asfalt på vejen og cykelstien.

Første del af denne renovering er at fjerne den gamle betonkantsten i den sydlige side. Dette gøres ved at fræse den væk. Arbejdet vil foregå den 7.4 kl. 4.30-7.00. Det støjende arbejde forventes at starte kl. 5.

Gøngehusvej er en trafikeret vej med en del bustrafik. Derudover er der på strækningen mellem Henriksholms Allé og Vedbæk Stationsvej en lang midterhelle, som gør, at det ikke er muligt at opretholde trafikken, mens kantstenen fræses væk.

Beboerne i området er blevet varslet om det forestående arbejde den 26. marts.

Klima, Natur og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet.