Arbejde på Bistrupvej kan foregå om natten

Dispensation til asfaltarbejde på Bistrupvej uden for normal arbejdstid

Rudersdal Kommune har givet dispensation til asfaltarbejde på Bistrupvej uden for normal arbejdstid.

Arbejdet omfatter fræsning af det gamle asfaltslidlag på Bistrupvej fra Røsevej til kommunegrænsen mod Furesø Kommune natten til den 1. juli og 2. juli (natten til den 3. juli). Det bliver udført i tidsrummet fra kl.18 til kl. 7.

Hvis arbejdet ikke er færdigt inden kl. 7, fortsætter det inden for den normale arbejdstid.

Arbejdet må forventes at støje.

Udlægning af den nye asfalt foretages den 7. og 8. juli i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 7. Hvis arbejdet ikke er færdigt inden kl. 7, vil arbejdet også her fortsætter inden for normal arbejdstid.

Grundet en del trafik og busser til Bistrup Trafikplads skal arbejdet udføres om natten.

Beboerne i området er blevet varslet om arbejdet den 26. juni 2020.

Natur, Park og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet.