Aften- og natarbejde på Birkerød Kongevej

Dispensation til asfaltarbejde på Birkerød Kongevej og Birkeporten fra 16.-28.8

Rudersdal Kommune har givet dispensation til følgende arbejde uden for normal arbejdstid:

Arbejdet omfatter fræsning af det gamle asfaltslidlag og udlægning af ny asfalt på Birkeporten samt Birkerød Kongevej fra nr. 25 til kommunegrænsen mod Allerød Kommune.

Arbejdet vil foregå i perioden den 16.8-21.8 (natten til den 17.8 til natten til den 21.8) og 23.8-28.8 (natten til den 24.8 til natten til den 28.8) til  i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6 hver aften / nat.

Grundet en del trafik på de to veje skal arbejdet udføres om aftenen / natten. Vejen vil være spærret, mens arbejdet foregår.

Beboerne i området vil blive varslet om det forestående arbejde.

Natur, Park og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet.