Spring til indhold

Afgørelse om § 16b miljøtilladelse til Åsebakkegård

Miljøtilladelsen gælder hestepension med løsdriftsstalde.

Rudersdal Kommune har meddelt ejeren af Åsebakkegård, Høsterkøbvej 11, 2970 Hørsholm miljøtilladelse iht. Husdyrbrugloven § 16 b til hestepension med løsdriftsstalde.

Miljøtilladelsen er blevet meddelt på en række vilkår for indretning og drift af hestepensionen. Tilladelsen offentliggøres hermed med en klagefrist på fire uger gældende fra den 8. juli 2021.

Klagefristen er således torsdag den 5. august 2021.

Afgørelse

Klagevejledning