Åbning af biløb ved Ørholm Mølle

Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner ønsker at fremme et reguleringsprojekt ved Ørholm Mølle. Frist for bemærkninger og indsigelse: 7. juni.

Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner har som vandløbsmyndigheder besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedrørende genåbning af biløbet ved Ørholm Mølle.

I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. fremlægges en redegørelse om projektet til offentlighedens orientering i fire uger.

  • Eventuelle bemærkninger og indsigelser indsendes iht. fremmeskrivelsens vejledning herom senest onsdag den 7. juni 2017.
Åbning af biløb v Ørholm - fremmeskrivelse Bilag 1 - Detailkort over forløb af hoved- og biløb Bilag 2 - Længdeprofil  Mølleåen st 7300-8200 Bilag 3 - matrikelkort