Høring om forsøg med ændring af skoledistrikter

Ændring af skoledistrikterne sendes i høring hos skolebestyrelserne frem til den 4. januar 2017. Kommunen har fået dispensation fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at ændre antallet af skoledistrikter for at sikre stabile skoler og fleksibel klassedannelse.

Undervisningsministeriet har godkendt en ansøgning fra Rudersdal Kommune om at ændre antallet af skoledistrikter fra de nuværende 12 til tre distriker.

Forsøget gælder for skoleårene 2017/18 og 2018/19, og skoledistrikterne sammenlægges for at sikre stabile skoler med en høj kvalitet i undervisningen. Skolernes kapacitet udnyttes bedst muligt ved fx at samle børn i klasser med ensartede størrelse. Kommunens folkeskoler fastholdes som 12 selvstændige skoler, og det er godkendt fra skoleåret 2017/18.

Kommunen forventer ikke, at ændringen medfører lange afstande for eleverne mellem bopæl og skole, for de tre nye skoledistrikter har et begrænset geografisk opland. Det giver borgerne sikkerhed mod, at elever kan blive sendt til en skole i den anden ende af Rudersdal Kommune.

De tre nye skoledistrikter

1. Birkerød
2. Holte/Søllerød
3. Trørød/Vedbæk/Nærum

Sådan fordeles børn ved indskrivning i skole

Kriterier for fordeling af elever

Proces for høring om nye skoledistrikter

Undervisningsministeriets godkendelse af forsøg
Forsøget sendes i høring
Høringsfristen slutter
Politisk behandling af høringssvar
Forsøget kan træde i kraft