Hjernen og Hjertet

Alle kommunale og selvejende børnehuse i Rudersdal Kommune arbejder med systemet Hjernen & Hjertet i forbindelse med forældresamtaler og til de sprog- og dialogvurderinger, der går forud for samtalen.

En kort introduktion til forældre til Hjernen & Hjertet

 

Om dialogvurderingen

Hvad er dialogmodulet i Hjernen & Hjertet?
Forældreguide og Forældreportal
Barnets dialogprofil
Spørgeskemaerne i Hjernen og Hjertet
Samtykke

Om sprogvurderingen

Hvad er en sprogvurdering
Hvorfor skal mit barn sprogvurderes
Hvad viser en sprogvurdering

Oplysningspligt