Hjernen og Hjertet

Alle børnehuse i Rudersdal Kommune arbejder med dialogmodulet i Hjernen & Hjertet i forbindelse med forældresamtaler. 

 

Børneområdets introduktion til Hjernen & Hjertet

 

Om Hjernen & Hjertet

Hvad er dialogmodulet i Hjernen & Hjertet?
Forældreguide
Barnets dialogprofil
Spørgeskemaerne i Hjernen og Hjertet
Samtykke

Undervisningsmateriale til den gode forældresamtale

Undervisningsmoduler for pædagoger
Undervisningsmateriale
Sådan skriver du materialet til "På vej mod skole"

Pædagogerne opretter dialogprofiler for børnene i Hjernen & Hjertets hjemmeside.

Hjernen & Hjertet