Hjernen og Hjertet

Alle kommunale og selvejende børnehuse i Rudersdal Kommune arbejder med systemet Hjernen & Hjertet i forbindelse med forældresamtaler og til de sprog- og dialogvurderinger, der går forud for samtalen.

En kort introduktion til forældre til Hjernen & Hjertet

 

Om dialogvurderingen

Hvad er dialogmodulet i Hjernen & Hjertet?

Forældreguide og Forældreportal

Barnets dialogprofil

Spørgeskemaerne i Hjernen og Hjertet

Samtykke

Om sprogvurderingen

Hvad er en sprogvurdering

Hvorfor skal mit barn sprogvurderes

Hvad viser en sprogvurdering

Oplysningspligt