Brug for hjemmepleje?

Du kan søge om hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet, hvis du er ældre og handicappet og ikke længere har kræfterne til at udføre opgaverne selv. 

 

Hvordan får jeg hjælp?

Hvornår kan jeg få hjemmehjælp?
Hvor kan jeg henvende mig?
Hvad sker der, når jeg henvender mig?
Hvad er et hjemme-rehabiliterings-forløb?
Hvordan får jeg den nødvendige hjælp?
Hvor lang er ventetiden?

Hvilke typer hjælp – vælg leverandør

Personlig pleje og praktisk hjælp
Madservice
Indkøbsordning
Nødkald

Du kan finde kontaktinformation om leverandørerne på deres hjemmeside. 

Omsorg Sjælland Hjemmepleje

Rudersdal Kommunes Hjemmepleje​

Lions Park Søllerød​

Lions Park Birkerød​

Baggrundsinformation

Kvalitetsstandarder

Se mere om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmehjælp. 

 

Rehabilitering og træning i eget hjem

Se mere om rehabilitering og træning i eget hjem.

 

Lovgivning

Visitation til rehabiliteringsforløb og personlig hjælp og pleje sker efter servicelovens §§ 83 og 83a. 

 

Tilsynsrapporter
 

 

 

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

Klagen rettes til:

Social og Sundhed
Stationsvej 36
3460 Birkerød

eller den kan sendes på sikker mail via Digital Post på følgende link: Social og Sundhed​.

Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Myndighed i Social og Sundhed. Tlf. 46 11 50 00

Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen.