Spring til indhold

Bliv klogere på hestene i naturen

Fritgående heste i Maglemosen og Vaserne trives og har det godt.

I Vaserne og Maglemosen græsser en flok fritgående Exmoor-ponyer, der sammen med kreaturer sørger for at holde grove græsser, siv m.v. nede, endnu inden de kommer i vækst.

De ni heste bliver tilset dagligt af vores dyreholdere, som har det praktiske ansvar for dyrenes trivsel. Desuden er det planen, at hestene i vinterperioden jævnligt skal have besøg af en dyrlæge, ligesom en dyrlæge naturligvis straks tilkaldes, hvis der opstår et akut behov.

Efter dyrlægens tilsyn 4. november 2021 konstaterede dyrlægen, at hestene trives fint på arealerne.

Dyrlægens journal fra tilsyn 4.11.21

Dyrlægens journal fra tilsyn 6.1.22

Som udgangspunkt har hestene ikke brug for at få tilskudsfoder, da de lever af de mange vækster i området. Men de vil naturligvis få tilskudsfoder, hvis dyreholderen skønner, det er nødvendigt.

Se også folder om helårsgræssende kvæg

Adgang til vand og læ

Hestene drikker vand fra søer og vandhuller samt fra de naturlige kildevæld, som typisk er syv-otte grader året rundt. Der er desuden opstillet vandtrug eller andre vandingsformer de steder, hvor det naturlige vand ikke er nok.

I en mild frostvinter, hvor der danner sig et tyndt lag is på vandet, kan hesten stadig få fat på vandet ved at trampe isen i stykker.

Hestene finder læ mod vinden og kulden i krat og læhegn samt i de mere skovbevoksede arealer. I Vaserne er der i vinterperioden opstillet et midlertidigt læhus til de fem Exmoor-ponyer og i Maglemosen det faste læskur suppleret med to midlertidige læhuse i denne vinter.

Det permanente læskur står foran en renovering. I læskurene kan hestene finde tørt leje i perioder med megen regn eller slud.

Har du spørgsmål til hestene og deres trivsel, er du velkommen til at skrive til dyreholder Anton Jensen anton@kratogko.dk eller til Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dk.

Fakta om hestene i Maglemosen og Vaserne